Weiter zum Inhalt

Bliv partner i Destination Trekantområdet

Du kan blive partner i Destination Trekantområdet og tage del i udviklingen af turismen i området. Du får blandt andet adgang til viden og data om turisme, netværk, og kommunikation i internationale kampagner, mm.

Kom på verdenskortet og styrk din markedsføring

Når du bliver partner i Destination Trekantområdet, får du hjælp og sparring til international markedsføring. Vi tilrettelægger kampagnerne med stærke partnere, i de markeder vi har samarbejdsaftaler. Du bliver altså en del af den fortælling turisten møder, i Norge, Sverige, Holland og Tyskland, når de planlægger ferie i Danmark.

Som partner vil du også samarbejde med Destination Trekantområdet om udviklingen af markedsføringsmaterialer, influencer- og pressebesøg, og tager del i kampagneaktiviteter for et samlet markedstryk på 30 millioner kroner om året.

Kig i krystalkuglen og få adgang til turismedata

Bør du i virkeligheden investere annoncekroner i norske turister på hotellerne, end tyske turister på vestkysten? Er du interesseret i hvad makro-tendenser betyder for dit bed & breakfast? Og hvad betyder bæredygtighed egentlig for turisterne?

I Destination Trekantområdet arbejder vi for at turismedata gøres levende og relevant for vores partnere, så du bliver klædt godt på til at forudse forandringer i turismelandskabet.

Netværk og Vidensdeling

Som partner i Destination Trekantområdet bliver du naturligvis medlem af et turismefællesskab. Vi faciliterer et turismenetværk som et mødested på tværs af kommune- og brancheskæl, som en platform for vidensdeling, idéudvikling, og ekspertindlæg. For møde- og konferenceturismen etableres der også et særskilt netværk, som målrettet vil arbejde med netop dette i Destination Trekantområdet.

 

Samarbejdspartner –  10.000,- DKK årligt, ex moms

Anbefales til små og mellemstore virksomheder

Som samarbejdspartner er du en del af destinationen. Det er for dig som vil holde sig opdateret på turismeudviklingen i området, og som er interesseret i at deltage i Destination Trekantområdets aktiviteter – f.eks. udviklingsprojekter og masterclasses. Som samarbejdspartner får du også adgang til destinationens kommunikations-toolbox, og vidensbank.

Strategisk Partner – 25.000,- DKK årligt, ex moms

Anbefales til mellemstore turismevirksomheder som ønsker at engagere sig i, og tager medejerskab for udviklingen af destinationen.

Som strategisk partner inviteres du med ind i destinationens maskinrum. Her er du aktivt med til at forme destinationens aktiviteter og kan være med til at udvikle nye projekter, sammen med andre leisure- og erhvervsturismeaktører.

Du vil være i tæt dialog med Destination Trekantområdet, om at indhente den mest relevante viden og data om bl.a. markedstendenser, sæsonalitet, og bæredygtighed – lokalt, nationalt og internationalt. Så du bliver bedst muligt klædt på. 

Som strategisk partner vil du deltage i markedsføringskampagner, hvor du vil være til stede i kommunikationen hos destinationens internationale samarbejdspartnere. Du får også mulighed for at indgå i influencer- og pressebesøg, eller i det samlede præsentationskatalog for destinationen.

VIP Leisure & VIP Conference – 50.000,- DKK årligt, ex. moms

Anbefales til mellemstore og store turismevirksomheder som skelner mellem leisure- og erhvervsturisme

VIP Partner er for dig som ønsker et mere målrettet destinationspartnerskab, og med særlig vægt på markedsføring. Her har du den tætteste dialog med Destination Trekantområdet, og mulighed for 1-1 sparring med afsæt i din forretning. Partnerskabets indhold tilpasses dine behov indenfor rammerne; Leisure eller Conference, eller en kombination af begge.

VIP Leisure er målrettet ferieturismen, hvor VIP Partnere vil blive prioriteret ved influencer-, presse- og partnerbesøg. I destinationsmarkedsføringen bliver VIP Partnere også kommunikeret taktisk og prioriteret i kampagner udenfor landing-sider – f.eks. gennem bannere, nyhedsbreve og SoMe opslag hos Destination Trekantområdets samarbejdspartnere. VIP Partnere har også mulighed for at tilkøbe mere synlighed, og tilrettelægge kampagneindhold i samarbejde med Destination Trekantområdet.

VIP Conference er målrettet erhvervsturismen; med særligt fokus på de store events, konferencer, messer og kongresser. VIP Partnere indgår i destinationens konferencenetværk, og prioriteres ved henvendelser fra mødebookere. Du deltager også i udviklingen i destinationens budmateriale, som er målrettet møde- og konferenceturismen.

Bemærk: VIP Conference vil yderligere udfoldes gennem Destination Trekantområdets erhvervs- og mødeturisme-projekt, med start januar 2023. Et VIP partnerskab vil derfor i 2023 indeholde elementerne fra både Leisure og Conference.

Kim Jensen
Kontaktperson

Project Coordinator - Sustainability & Product Development

kim@tdto.dk

Handy:+45 28780943

Share your experiences with us: