DestinationTrekantomraadet på DK kort
Naturpark Lillebælt - Tangsafari

Sammen om bæredygtig udvikling og markedsføring

i Destination Trekantområdet

Bæredygtig udvikling og markedsføring

Destination Trekantområdet er en af Danmarks største turistdestinationer. Vi har godt 2,9 millioner kommercielle overnatninger og omsætter for mere end 6 mia. kroner. Turismen i området skabte i 2019 mere end 7500 fuldtidsstillinger.

Geografisk dækker Destination Trekantområdet Billund, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner.

Vi arbejder især inden for tre områder: Børnefamilier, voksne par samt møde- og erhvervsturisme, hvor bæredygtighed er en gennemgående faktor.

Destination Trekantområdet sikrer et stærk lokalt samarbejde, der udvikler produkter og tiltag, som kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, et samarbejde der udvikler både små og store erhvervspartnere samt sikrer, at turismen fortsat bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i området.

Formålet er at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet.  Gennem samarbejde og styrkelse af produktudvikling og markedsføring af oplevelser og attraktioner til områdets gæster, skal vi fremme turisme i området, både på kort og langt sigt.

Vi arbejder for stærkere samarbejder mellem de lokale aktører på tværs at kommunegrænser og med nye perspektiver hvor det internationale og det bæredygtige altid er i fokus.

  • Destinationen skal i samarbejde med de private aktører udvikle markedsføringskampagner for destinationens vigtigste forretningsområder, som skal målrettes de vigtigste markeder.
  • Destinationen skal opnå styrket international tiltrækningskraft og øge andelen af udenlandske overnatninger.
  • Destinationen skal arbejde for at forbedre vilkårene for de private aktører og øge antallet af overnatninger, herunder uden for højsæsonen (september – maj).

Bestyrelsen for Destination Trekantområdet:

Formand: Jan Hessellund, CEO - Billund Airport

Næstformand: Peter Schelde, Koncernchef – Comwell

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Camilla Tallerup, Direktør - Trinity Hotel & Konference Center

Christian Woller, Direktør – LEGOLAND

Morten Damgaard, Erhvervs- og Turismechef – Vejle Kommune

Sara Ekknud Windell, Leder - Fredericia Kommune

Signe Marie Smidt,  Stabschef – Billund Kommune

Tove Gæmelke, Chef for Erhvervsudvikling – Business Kolding

Kontakt os!

Åstvej 10 B, 7190 Billund - Danmark

info@tdto.dk

Kontakt os på: Tlf.: +45 88 44 08 50

Weiterlesen