Udvikling & Projekter i Destination Trekantområdet

Destination Trekantområdet samler offentlige og private aktører indenfor turismeerhvervet i Billund, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner i et fælles destinationsselskab.

Formålet er at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet. Gennem samarbejde, projekter og styrkelse af produktudvikling samt markedsføring af tilbud og services til områdets gæster, skal vi fremme turisme i området. 

Projekter i Destination Trekantområdet

Vores projekter i Destination Trekantområdet er med til at skabe arbejdspladser samt bedre vilkår for erhvervet og gæster i området. Projekterne favner bredt og har alle en bæredygtig vinkel og er med til at synliggøre Destination Trekantområdet for både danske, men især også for udenlandske gæster.

Er der et projekt på listen du gerne vil høre mere om, så kontakt os gerne. 

Nuværende projekter

Kultur i Kolding
Emil Lyngbo

Gentænk Kulturturismen

– Fremtidens bæredygtige kulturattraktioner i Destination Trekantområdet

 

Tangsafari-NaturparkLillebaelt-DestinationTrekantomraadet
Destination Trekantområdet

Regenerativ turisme på verdenskortet - Naturpark Lillebælt

Conferences in the Triangle Area
Destination Trekantområdet

Let’s Meet Again – Innovation og markedsføring af erhvervsturismen

Datahub projekt - Visit Data
Destination Trekantomraadet

Visit Data - En landsdækkende platform for turismedata

LEGO, the LEGO logo, HOUSE logo, the Brick and Knob configurations, and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group.
LEGO, the LEGO logo, HOUSE logo, the Brick and Knob configurations, and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2021 The LEG

Legoland Billund Resort

- Unikt aktørsamarbejde

 

Udbud og markedsafsøgning

Afsluttede projekter

Projekt om sustainability i Destination Trekantområdet
Destination Trekantområdet

Bæredygtige Destinationer

- Bæredygtig udvikling i destinationerne i Danmark