Lillebaeltsbroen Fredrericia-DestinationTrekantomraadet

Partnerskaber skal tiltrække flere turister

16.12.2022
Foto: Destination Trekantområdet

Samarbejdet mellem aktører i turisterhvervet spiller en afgørende rolle for, at trekantområdet får flere gæster i fremtiden. Destination Trekantområdet lancerer nu partnerskaber om udvikling og markedsføring, så aktørerne bedre kan hjælpe hinanden med at tiltrække gæster og skabe vækst. 

Destination Trekantområdet er etableret for at gøre området mere attraktivt for turister. Inspireret af blandt andet Legoland, hvor man har samlet oplevelsesparken, Lalandia og hotellet for at tilbyde gæsterne en helhedsoplevelse, lancerer Destination Trekantområdet nu en model for partnerskaber, hvor aktører arbejder sammen om at skabe vækst. 

Vi kan allerede nu se de fordele, der opstår, når aktører arbejder på tværs af kommunegrænserne og på tværs af de enkelte turisterhverv. Derfor tilbyder vi nu store som små virksomheder, organisationer og attraktioner et partnerskab, så vi kan løfte turismen i området i fællesskab, siger Kim Jensen, projektkoordinator i Destination Trekantområdet.

To spor – udvikling og markedsføring

I Destination Trekantområdets partnerskabsmodel bestemmer man selv, i hvor høj grad man som aktør vil involvere sig, og både store og små virksomheder har mulighed for at præge udviklingen og få glæde af samarbejdet.

Partnerskabet består af to spor: Destinationsudvikling og fælles markedsføring og kommunikation.  I destinationsudviklingen har aktørerne mulighed for at deltage i netværk og udviklingsprojekter, og man samler eksempelvis data og analyser, som aktører kan få gavn af til blandt andet planlægning af sæsonen.

Tendensen er, at oplevelsesindustrien bliver drevet af data og faktuelle forhold, så aktørerne får bedre grundlag for at vurdere omkostninger og investeringer. For både udvikling og markedsføring gælder det, at jo flere partnere vi er, jo større stordriftsfordele bliver der for alle, siger Kim Jensen.

For at levere en stærk markedsføringsindsats arbejder Destination Trekantområdet blandt andet med at bundte aktørerne og gå samlet ud internationalt. Det styrker brandingen af hele området, og for langt de fleste aktører ville det både være dyrt og vanskeligt at gøre på egen hånd.

 

Aktører bliver involveret

Sammen med nogle af aktørerne i området har Destinationen allerede undersøgt, hvad der er det helt særlige ved Trekantområdet. På den baggrund har Destination Trekantområdet introduceret The Heart of Jutland - en kampagne rettet mod voksne par, som rejser uden for højsæsonen.

I en lignende proces har en række aktører været involveret, da Destination Trekantområdet udviklede partnerskabsmodellen.

Vi har brugt tid på samskabelse med nogle af de involverede aktører i vores område blandt andet attraktioner, hoteller, fødevarevirksomheder. Vi har gjort os umage med at spørge små og store aktører i forskellige brancher for at få så nuanceret et billede af områdets kerne. Ud fra disse input har vi bygget organisationen op, forklarer Kim Jensen.

Fokus på udvikling af kultur, natur og erhverv

De første resultater af samarbejdet på tværs af grænser er allerede kommet. I 2022 startede Destination Trekantområdet projektet ”Gentænk kulturturisme” med aktører fra området, og partnerne i projektet har allerede fundet frem til at arbejde videre med et afledt projekt om besættelsestiden.

I 2023 bliver der introduceret et projekt i Naturpark Lillebælt for regenerativ turisme. Det betyder, at gæsterne kan færdes i naturen på naturens præmisser, mens der samtidig sættes fokus på potentialet for erhvervsbesøg og konferencer i projektet, Let's Meet Again. 

 

Fakta

Deltagere kommer fra Kolding kommune, Vejle kommune, Billund kommune og Fredericia kommune.

Partnerskabsmodellen består af fire typer medlemskab: samarbejdspartner, strategisk partner og VIP Leisure eller VIP Conference.

Aktørerne binder sig til et partnerskab for et år ad gangen.

Kim Jensen
Mere information om partnerskaber

Project Coordinator - Sustainability & Product Development

kim@tdto.dk